CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Đảng bộ thị xã Kinh Môn tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8 khoá XXV
01/04/2022 08:03:43

Ngày 31/3, Đảng bộ thị xã Kinh Môn tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8 khoá XXV. Các đồng chí: Sái Thị Yến – Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh – Bí thư Thị uỷ - Chủ tịch HĐND thị xã, Bùi Xuân Lộc – Phó Bí thư thường trực Thị uỷ, Trương Đức San – Phó Bí thư Thị uỷ - Chủ tịch UBND thị xã chủ toạ hội nghị.


Thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, về công tác xây dựng Đảng năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã; Kế hoạch của UBND thị xã về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Trong quý I vừa qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã từng bước được kiểm soát, tác động tích cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế. Tổng giá trị sản xuất ước 13.958 tỷ đồng, đạt 23,1% kế hoạch năm, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó: Nông - lâm - thuỷ sản 1.330 tỷ đồng, đạt 54,8% kế hoạch năm, giảm 0,4%; Công nghiệp - Xây dựng 11.970 tỷ đồng, đạt 22,5% kế hoạch năm, tăng 15,6%; Dịch vụ 658 tỷ đồng, đạt 14,4% kế hoạch năm, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2021. Thu ngân sách nhà nước theo kế hoạch tỉnh giao ước đạt 31,8%. An ninh chính trị được giữ vững, quân sự quốc phòng địa phương được tăng cường, thị xã đảm bảo chỉ tiêu giao 256 thanh niên lên đường nhập ngũ. Các lĩnh vực văn hoá xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến. Thị xã quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người dân, nhất là các gia đình trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị đều được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm. Đảng bộ thị xã tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết, Kết luận của trung ương; tổ chức kết nạp 64 đảng viên mới; lựa chọn và đăng ký 2 công việc đột phá năm 2022; Lãnh đạo chỉ đạo tổ chức Đại hội các Hội, đoàn thể cơ sở vv…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhất trí với kết quả đạt được của thị xã trong quý 1; đồng thời làm rõ những nguyên nhân của tồn tại hạn chế; phân tích, bổ sung một số giải pháp, biện pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong quý II năm 2022.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Sái Thị Yến - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Bí thư Thị uỷ - Chủ tịch HĐND thị xã tiếp thu và ghi nhận các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng; đồng thời đánh giá cao những kết quả thị xã đạt được trong quý 1 năm 2022. Đồng chí Bí thư Thị uỷ cho ý kiến chỉ đạo đối với từng nội dung, nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới.

Về kết quả công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị: tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới; Tập trung chỉ đạo thực hiện thành công việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; Triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 21 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng; Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; nhiệm kỳ 2025-2030; Tổ chức thực hiện có hiệu quả, định kỳ hàng quý báo cáo các công việc đột phá, sáng tạo đã đăng ký năm 2022. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy nhanh tiến độ, nâng câo chất lượng các cuộc vận động, các phong trào; trước mắt lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội điểm toàn tỉnh Hội Cựu Chiến binh thị xã và Đại hội Đoàn thanh niên thị xã. Tập trung giải quyết dứt điểm một số đơn thư, ý kiến của công dân.

Về phát triển kinh tế - xã hội; Tiến độ trong lộ trình xây dựng thị xã Kinh Môn đạt tiêu chí đô thị loại III. Đồng chí Bí thư Thị uỷ yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền, các ngành đoàn thể tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đã được xác định trong năm 2022. Hoàn thành Điều chỉnh quy hoạch chung của thị xã; tập trung đẩy nhanh lập quy hoạch 6 xã và quy hoạch phân khu các phường. Thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách. Tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là các công trình trọng điểm để nâng loại đô thị; Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính; xây dựng chính quyền điện tử; chính quyền số.

Năm 2022, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXV. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Thị uỷ đề nghị các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể và chi, đảng bộ trực thuộc Thị uỷ nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo và đi đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã; hành động theo khẩu hiệu, phương châm của Tỉnh ủy./.

Thu Xuân

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.2%
Số hồ sơ xử lý: 1373
Trước & đúng hạn: 1363
Trễ hạn: 10
Tỉ lệ trễ hạn: 0.8%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/09/2022 16:49:11)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ MINH HÒA - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Ngọc - Chủ tịch UBND xã 

Địa chỉ: Xã Minh Hòa, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3937 400

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 8
Tất cả: 48,696