THÔNG BÁO
Tiếp tục tạm dừng hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn thị xã đi sang các huyện, thị xã thuộc tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng
21/07/2021 03:25:53

UBND thị xã ban hành văn bản số 472/UBND-VP ngày 20/7/2021 về việc tiếp tục tạm dừng hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn thị xã đi sang các huyện, thị xã thuộc tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng


Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
0%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/12/2022 12:15:24)
Chưa kết nối với Dịch Vụ Công Tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ MINH HÒA - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Ngọc - Chủ tịch UBND xã 

Địa chỉ: Xã Minh Hòa, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3937 400

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 6
Tất cả: 49,901