THÔNG BÁO
Quy định tạm thời mức giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2
20/07/2021 04:33:08

Ngày 20.7, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2082/QĐ-UBND quy định tạm thời mức giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Hải Dương do các cơ sở y tế có đủ năng lực, điều kiện thực hiện xét nghiệm, là 210.500 đồng/mẫu/lần (Hai trăm mười nghìn, năm trăm đồng/mẫu/lần).


UBND tỉnh giao sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh có năng lực xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 để thực hiện; việc quản lý thu chi nguồn kinh phí xét nghiệm theo nguyên tắc “thực thanh thực chi”, thu không vượt mức giá tạm thời nêu trên và trên cơ sở giá vật tư, hóa chất, sinh phẩm được mua sắm theo quy định của Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật có liên quan; đồng thời hướng dẫn đơn vị, địa phương thực hiện việc áp dụng giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 bảo đảm quy định.


Trong quá trình thực hiện mức giá tạm thời quy định tại Quyết định này, trường hợp Bộ Y tế ban hành Quyết định thay thế hoặc điều chỉnh Quyết định số 1436/QĐ-BYT ngày 06/3/2021 ban hành tạm thời định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RTPCR từ bệnh phẩm dịch hầu (cho mẫu đơn) và các văn bản có liên quan; giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền quyết định cụ thể, đúng quy định để kịp thời phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19

File đính kèm:

Nguồn: BBT

(tải về1;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 01 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 10
Trước & đúng hạn: 10
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/01/2023 19:09:23)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ MINH HÒA - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Ngọc - Chủ tịch UBND xã 

Địa chỉ: Xã Minh Hòa, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3937 400

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 24
Tất cả: 50,606