CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Xã Minh Hòa sẵn sàng cho ngày bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025
25/06/2022 04:37:46

Thực hiện chỉ đạo của UBND thị xã Kinh Môn về việc tổ chức bầu cử trương thôn, trưởng khu dân cư theo nhiệm kỳ. UBND xã Minh Hòa đã tổ chức họp bàn, tiến hành rà soát, chỉ đạo triển khai các bước trong công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 đúng quy trình, dân chủ, công khai, minh bạch. Công tác chuẩn bị, quy trình giới thiệu, hiệp thương nhân sự được thực hiện chặt chẽ theo đúng hướng dẫn.

Bầu cử Trưởng thôn nhằm kiện toàn và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân ở địa phương, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh. Thông qua việc bầu cử lựa chọn người có tài, có đức, nhiệt tình trong công tác, gắn bó mật thiết với quyền, nghĩa vụ và lợi ích chính đáng của nhân dân trong thôn, nhằm tạo sự đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư, phát huy tiềm lực ở cơ sở, tham gia vào sự nghiệp đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Ngày bầu cử trưởng thôn xã Minh Hòa được tổ chức vào ngày mai 26/6/2022 (Chủ Nhật). - Cử tri bỏ phiếu bắt đầu từ 07 giờ 15 sáng và kết thúc vào 17 giờ cùng ngày. Trường hợp cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 100% thì tổ bầu cử có thể kết thúc cuộc bỏ phiếu trước giờ quy định.

 
 
 
 Các tổ bầu cử hoàn thành công tác trang trí, chuẩn bị cho ngày bầu cử trưởng thôn
 

Cử tri xã Minh Hòa hãy phát huy quyền dân chủ và trách nhiệm của mình tích cực đến các khu vực bỏ phiếu của thôn mình để lựa chọn những người đủ đức, đủ tài bầu vào chức danh Trưởng thôn. Ban chỉ đạo xã Minh Hòa và tổ bầu cử ở các thôn đã chuẩn bị mọi điều kiện để đón tiếp cử tri đến bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình lựa chọn những người xứng đáng bầu vào chức danh Trưởng thôn để đại diện cho mình gánh vác những công việc của thôn. Vì vậy, cử tri, hộ gia đình hăng hái đến các địa điểm bỏ phiếu để dự lễ khai mạc và bầu cử Trưởng thôn qua đó góp phần làm cho cuộc bầu cử Trưởng thôn trên địa bàn thành công tốt đẹp.

Văn hóa – Thông tin xã

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
99.2%
Số hồ sơ xử lý: 925
Trước & đúng hạn: 917
Trễ hạn: 8
Tỉ lệ trễ hạn: 0.8%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/08/2022 00:50:56)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ MINH HÒA - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Ngọc - Chủ tịch UBND xã 

Địa chỉ: Xã Minh Hòa, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3937 400

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 10,786