THÔNG BÁO
Thông báo làm Căn cước công dân trên địa bàn xã Minh Hòa
28/07/2022 04:48:27


THÔNG BÁO

Về việc làm thủ tục cấp Căn cước công dân

gắn chíp trên địa bàn xã Minh Hòa

Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 29/03/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn về thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến 2030”.

Công an xã Minh Hòa thông báo cho toàn thể nhân dân trên địa bàn xã nắm được như sau: để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân xã Minh Hòa, đặc biệt là người già, người khuyết tật trong việc làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp, Công an thị xã Kinh Môn phối hợp với Công an xã Minh Hòa tổ chức thu nhận hồ sơ làm CCCD gắn chíp vào ngày 31/7/2022 và ngày 01/8/2022, địa điểm tại Hội trường trung tâm văn hóa xã Minh Hòa.

Đề nghị toàn thể nhân dân trong độ tuổi làm CCCD, hiện đang sinh sống trên địa bàn xã, đến Hội trường trung tâm tại UBND xã vào thời gian đã thông báo để làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp. Khi đi người dân mang theo CMND, CCCD cũ và giấy thông báo số định danh cá nhân (do Công an xã Minh Hòa cấp). Quá trình làm căn cước công dân tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cán bộ.

Vậy Công an xã Minh Hòa xin thông báo để toàn thể nhân dân nắm được./.


(tải về1;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 01 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 10
Trước & đúng hạn: 10
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/01/2023 19:59:03)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ MINH HÒA - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Ngọc - Chủ tịch UBND xã 

Địa chỉ: Xã Minh Hòa, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3937 400

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 25
Tất cả: 50,607