THÔNG BÁO
Hướng dẫn tạm thời việc triển khai xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 tại các Chốt liên ngành cấp tỉnh
21/07/2021 09:31:35

Để kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch khẩn cấp, ngày 21.7, BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh ban hành hướng dẫn tạm thời hoạt động xét nghiệm SARS-CoV-2 test nhanh kháng nguyên tại các Chốt liên ngành cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Đối tượng làm xét nghiệm test nhanh tại các Chốt Kiểm dịch là người Hải Dương trở về hoặc người tỉnh khác có lý do chính đáng, cần thiết phải vào tỉnh Hải Dương nếu không có giấy xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ (theo giấy xác nhận), thì phải thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên tại Chốt, nếu âm tính mới được vào tỉnh.

Nội dung chi tiết: Theo văn bản đính kèm

File đính kèm:

Nguồn: BBT

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1164
Trước & đúng hạn: 1164
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/09/2023 17:50:18)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ MINH HÒA - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Ngọc - Chủ tịch UBND xã 

Địa chỉ: Xã Minh Hòa, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3937 400

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0