GIÁO DỤC-Y TẾ
Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2022-2023
27/05/2022 09:15:45

Ngày 24/5/2022 Uỷ ban nhân dân thị xã Kinh Môn ban hành Quyết định số 416/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2022-2023


Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
99.4%
Số hồ sơ xử lý: 345
Trước & đúng hạn: 343
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0.6%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/06/2022 01:33:06)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ MINH HÒA - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Ngọc - Chủ tịch UBND xã 

Địa chỉ: Xã Minh Hòa, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3937 400


 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 19
Tất cả: 10,168