PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH
Công bố tạm thời cấp độ dịch COVID-19, lần 2
13/12/2021 08:36:11

Ngày 11/12, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3710/QĐ-UBND về công bố tạm thời cấp độ dịch COVID-19, lần 2. 

Theo đó cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Hải Dương hiện nay là cấp độ 1 (nguy cơ thấp, tương ứng với màu xanh).

 

File đính kèm:

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
99.2%
Số hồ sơ xử lý: 925
Trước & đúng hạn: 917
Trễ hạn: 8
Tỉ lệ trễ hạn: 0.8%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/08/2022 00:01:07)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ MINH HÒA - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Ngọc - Chủ tịch UBND xã 

Địa chỉ: Xã Minh Hòa, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3937 400

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 17
Tất cả: 10,785