Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
29/KH-UBND 06/09/2022 Tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Trung thu UBND xã Minh Hòa Tải file Tải về;
23/KH-UBND 07/06/2022 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ UBND xã Minh Hòa Tải file Tải về
5/QĐ-UBND 07/06/2022 Về việc thành lập Ban quản lý quỹ đền ơn đáp nghĩa xã Minh Hòa UBND xã Minh Hòa Tải file Tải về
20/KH-UBND 24/05/2022 Rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 UBND xã Minh Hòa Tải file Tải về
21/KH-UBND 24/05/2022 Tổ chức hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân và hoạt động tuyên truyền bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2022 UBND xã Minh Hòa Tải file Tải về
63/KH-UBND 16/03/2022 Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em năm 2022 UBND xã Minh Hòa Tải file Tải về
10BC-UBND 15/03/2022 Báo cáo thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước quý I năm 2022 UBND xã Minh Hòa Tải file Tải về
06/CV-UBND 11/03/2022 Kế hoạch phòng chống mại dâm năm 2022 UBND xã Minh Hòa Tải file Tải về
06/CV-UBND 01/02/2022 Kế hoạch công tác kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát, xử lý, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn xã Minh Hòa năm 2022 UBND xã Minh Hòa Tải file Tải về
07/CV-UBND 28/01/2022 Kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 UBND xã Minh Hòa Tải file Tải về
12/CV-UBND 26/01/2022 Kế hoạch triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2022 UBND xã Minh Hòa Tải file Tải về
13/CV-UBND 21/01/2022 Tăng cường một số biện pháp phòng chống dịch Tết Nguyên đán năm 2022 trên địa bàn xã Minh Hòa UBND xã Minh Hòa Tải file Tải về
13/CV-UBND 21/01/2022 Công văn tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tết Nguyên đán Nhâm Dần UBND xã Tải file Tải về
01/KH-UBND 05/01/2022 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn xã Minh Hòa UBND xã Minh Hòa Tải file Tải về
02/KH-UBND 01/01/2022 Kế hoạch công tác tư pháp xã Minh Hòa năm 2022 UBND xã Minh Hòa Tải file Tải về
65/BC-UBND 20/08/2021 Báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng UBND xã Tải file Tải về;Tải về;Tải về;
83/QĐ-UBND 13/08/2021 V/v công nhận tuyên truyền viên pháp luật xã Minh Hòa UBND xã Tải file Tải về
12/CV-UBND 12/08/2021 V/v tiếp tục thực hiện đeo thẻ cán bộ công chức và dụng thư điện tử khi thực hiện nhiệm vụ UBND xã Tải file Tải về
505/UBND-VP 01/08/2021 V/v tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã UBND thị xã Tải file Tải về
502/UBND-QLĐT 31/07/2021 V/v tạm dừng hoạt động bến khách ngang sông nối thị xã Kinh Môn và huyện Kim Thành UBND thị xã Tải file Tải về
12
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.2%
Số hồ sơ xử lý: 1373
Trước & đúng hạn: 1363
Trễ hạn: 10
Tỉ lệ trễ hạn: 0.8%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/09/2022 16:49:18)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ MINH HÒA - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Ngọc - Chủ tịch UBND xã 

Địa chỉ: Xã Minh Hòa, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3937 400

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 9
Tất cả: 48,697