Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
233/QĐ-UBND 15/02/2023 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về;Tải về;Tải về;
05/KH-UBND 09/01/2023 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 UBND xã Minh Hòa Tải file Tải về
01/KH-UBND 04/01/2023 Kế hoạch tuyên truyền mừng Đảng mừng xuân UBND xã Minh Hòa Tải file Tải về
15/12/2022 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước xã Minh Hòa năm 2022 UBND xã Tải file Tải về;
15/12/2022 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước xã Minh Hòa năm 2022 UBND xã Tải file Tải về
12/12/2022 Quyết định công nhận kết quả rà roát hộ nghèo, hộ cân nghèo năm 2022 UBND xã Minh Hòa Tải file Tải về;
08/12/2022 Kế hoạch triển khai số hóa dữ liệu hộ tich xã Minh Hòa UBND xã Tải file Tải về
08/12/2022 Kế hoạch triển khai số hóa dữ liệu hộ tich xã Minh Hòa UBND xã Tải file Tải về
29/KH-UBND 06/09/2022 Tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Trung thu UBND xã Minh Hòa Tải file Tải về;
23/KH-UBND 07/06/2022 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ UBND xã Minh Hòa Tải file Tải về
5/QĐ-UBND 07/06/2022 Về việc thành lập Ban quản lý quỹ đền ơn đáp nghĩa xã Minh Hòa UBND xã Minh Hòa Tải file Tải về
20/KH-UBND 24/05/2022 Rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 UBND xã Minh Hòa Tải file Tải về
21/KH-UBND 24/05/2022 Tổ chức hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân và hoạt động tuyên truyền bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2022 UBND xã Minh Hòa Tải file Tải về
63/KH-UBND 16/03/2022 Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em năm 2022 UBND xã Minh Hòa Tải file Tải về
10BC-UBND 15/03/2022 Báo cáo thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước quý I năm 2022 UBND xã Minh Hòa Tải file Tải về
06/CV-UBND 11/03/2022 Kế hoạch phòng chống mại dâm năm 2022 UBND xã Minh Hòa Tải file Tải về
06/CV-UBND 01/02/2022 Kế hoạch công tác kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát, xử lý, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn xã Minh Hòa năm 2022 UBND xã Minh Hòa Tải file Tải về
07/CV-UBND 28/01/2022 Kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 UBND xã Minh Hòa Tải file Tải về
12/CV-UBND 26/01/2022 Kế hoạch triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2022 UBND xã Minh Hòa Tải file Tải về
13/CV-UBND 21/01/2022 Tăng cường một số biện pháp phòng chống dịch Tết Nguyên đán năm 2022 trên địa bàn xã Minh Hòa UBND xã Minh Hòa Tải file Tải về
12
(tải về1;tải về2;tải về3;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 432
Trước & đúng hạn: 432
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:10/06/2023 08:50:44)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ MINH HÒA - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Ngọc - Chủ tịch UBND xã 

Địa chỉ: Xã Minh Hòa, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3937 400

 
Đang truy cập: 3
Hôm nay: 4
Tất cả: 52,778