LỊCH LÀM VIỆC
Không có dữ liệu
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 353
Trước & đúng hạn: 353
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:21/02/2024 21:50:36)
Bốn bài hát hay nhất về Hải Dương

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ MINH HÒA - THỊ XÃ KINH MÔN

Phụ trách: Bà Phạm Thị Hoa - Phó Chủ tịch UBND xã 

Địa chỉ: Xã Minh Hòa, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0