Đăng nhập

Cổng TTĐT Xã Minh Hòa - Thị xã Kinh Môn

23/4/2023  |  English  |  中文

Giới thiệu sơ lược Xã Minh Hòa


* Quá trình thành lập và phát triển: Trước cách mạng tháng Tám năm 1945, dưới chế độ thực dân phong kiến, xã Minh Hòa hiện nay có tên là xã Tam Đa, gồm 3 làng: Tam Đa, Tư Đa và An Thủy thuộc phủ Kinh Môn, trấn Hải Dương. Sau đó làng Tam Đa được tách ra thành hai làng: Tam Đa và Phú Nhuận, do vậy xã Tam Đa gồm có bốn làng: Tam Đa, Tư Đa, An Thủy và Phú Nhuận.

+ Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, làng An Thủy được chuyển về xã Hiến Thành (nay là phường Hiến Thành) và xã Tam Đa được đổi tên là xã Minh Hòa, gồm 3 làng: Tư Đa, Tam Đa Nội và Tam Đa Ngoại (Làng Tam Đa được đổi thành làng Tam Đa Nội, làng Phú Nhuận được đổi thành làng Tam Đa Ngoại). Năm 1947 do yêu cầu của cách mạng xã chuyển về tỉnh Quảng Yên, sau đó là tỉnh Hồng Quảng, năm 1948 chuyển về tỉnh Hải Dương, năm 1950 lại chuyển về tỉnh Quảng Yên, từ năm 1955 chuyển về tỉnh Hải Dương

*  Vị trí địa lý: Minh Hòa là một xã nằm ở phía Đông Nam của thị xã Kinh Môn. Phía Đông giáp huyện Thủy Nguyên, phía Nam giáp huyện An Dương thành phố Hải Phòng, phía Tây giáp phường Thái Thịnh và phường Hiến Thành. Minh Hòa có 3 thôn: thôn Nội, thôn Ngoại, thôn Tư Đa. Có diện tích tự nhiên 705,11 ha.

Minh Hòa có thế mạnh về phát triển nông nghiệp với các loại cây trồng như: dưa hấu, sắn dây,….nuôi trồng thủy sản: cá, ba ba,…Với đặc điểm vị trí địa lý của xã Minh Hòa có 11,8 km đường sông bao bọc, giáp với thành phố Hải Phòng là một trong ba cực tăng trưởng của tam giác kinh tế trọng điểm phía Bắc gồm : Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Từ đó hình thành nên mạng lưới giao thông đường thủy phát triển, tạo điều kiện cho các ngành nghề vận tải thủy, sửa chữa đóng mới tàu đã tạo nguồn thu và giải quyết được nhiều việc làm cho lao động trong và ngoài xã. Kinh tế của địa phương được phát triển kéo theo sự phát triển của văn hóa – xã hội, đồng thời tình hình an ninh, trật tự luôn được giữ vững ổn định.