Đăng nhập

Cổng TTĐT Xã Minh Hòa - Thị xã Kinh Môn

23/4/2023  |  English  |  中文

Đảng ủy - Xã Minh Hòa

​​Ban chấp hành Đảng bộ xã

07018e16b1c043c6550186002f7e98b9-0.jpg

07018e16b1c043c6550186002f7e98b9-1.jpg

07018e16b1c043c6550186002f7e98b9-2.jpg

07018e16b1c043c6550186002f7e98b9-3.jpg

​​​